Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức, thành phố cần thơ

oda project management unit
Lãnh đạo thành phố kiểm tra đôn đốc các công trình thuộc Dự án 3
//odapmu.cantho.gov.vn/files/images/5-3-2021/z2362765816143_474de64cbd21db32ee1bebba2a4208a2.jpg

Ngày 4/3, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường; Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Văn Hồng, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành kiểm tra các công trình thuộc Dự án phát triển TP Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị (Dự án 3).
 
 
Lãnh đạo UBND TP Cần Thơ kiểm tra các công trình kè sông Cần Thơ.
 
Đoàn đã đi khảo sát các công trình xây dựng kè sông Cần Thơ, cải tạo rạch Cái Sơn - Mương Khai, đường Hoàng Quốc Việt và xây dựng đường nối Cách Mạng Tháng 8 với đường tỉnh 918.

Theo Ban Quản lý dự án ODA TP Cần Thơ, công trình xây dựng kè sông Cần Thơ, đường phía sau kè gồm có 3 gói thầu, chiều dài 6,1km; tiến độ thi công các gói đạt từ 28-77%. Công trình cải tạo rạch Cái Sơn - Mương Khai gồm 2 gói thầu: gói thầu CT3-PW-1.15 tiến độ đã đạt khoảng 29%, gói thầu CT3-PW-1.16 vừa được khởi công vào cuối tháng 12/2020, hiện đã triển khai đóng cọc thử. Công trình xây dựng đường nối đường Cách mạng Tháng 8 với đường Tỉnh 918 đến nay tiến độ đạt gần 40%.
 
 
Lãnh đạo UBND TP Cần Thơ kiểm tra công trình hồ Búng Xáng.
 
Sau đi khảo sát thực tế các công trình, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường đánh giá cao Ban Quản lý dự án ODA và các sở, ngành thời gian qua đã nỗ lực tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các công trình thuộc Dự án 3.
 
Chủ tịch UBND TP yêu cầu các sở ngành quan tâm tháo gỡ vướng mắc cùng với Ban Quản lý dự án ODA TP Cần Thơ và các nhà thầu tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình. Đối công trình kè sông Cần Thơ, Chủ tịch UBND TP đề nghị thực hiện xong công tác giải phóng mặt bằng trong tháng 4/2021 để tổ chức thi công sớm hoàn thành tuyến kè và công viên sau kè. Công trình xây dựng Đường nối đường Cách mạng Tháng 8 với đường Tỉnh 918, Chủ tịch UBND TP đề nghị quận Bình Thủy tập trung giải phóng mặt bằng hoàn thành trong tháng 6/2021, giao Sở Giao thông Vận tải phối hợp với Ban Quản lý dự án ODA TP làm việc với tư vấn, nhà thầu chọn giải pháp thi công phù hợp, an toàn và không để đội vốn.
 

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ kiểm tra công trình Đường nối đường Cách mạng Tháng 8 với đường Tỉnh 918.
 
Riêng công trình đường Hoàng Quốc Việt, Chủ tịch UBND TP đề nghị quận Ninh Kiều và Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu giải pháp tạm ứng vốn thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (chi trả cho dân), vị trí nào đã có mặt bằng thì đẩy nhanh tiến độ thi công.
Thanh Bình

Bản Đồ Dự Án

//odapmu.cantho.gov.vn/files/images/du-an/du-an.jpg

Liên Kết

//odapmu.cantho.gov.vn/files/images/du-an/chinhphu.png
//odapmu.cantho.gov.vn/files/images/du-an/cantho.png
//odapmu.cantho.gov.vn/files/images/du-an/gmail.png
//odapmu.cantho.gov.vn/files/images/du-an/yahoo.png