Construction investment project management unit using official development assistance capital, Can Tho city

oda project management unit
Tập trung bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các dự án ODA đang triển khai trên địa bàn quận Bình Thủy
//odapmu.cantho.gov.vn/files/images/HinhDaiDien2/6373301605968568961175.png

Theo Ban Quản lý Dự án ODA (chủ đầu tư của 2 dự án), công trình Đường nối Cách mạng Tháng 8 - đường tỉnh 918 có tổng chiều dài toàn tuyến là 5.300m; với 644 hộ dân bị ảnh hưởng. Đến nay đã kiểm đếm, lập hồ sơ bồi thường 643 hộ, phê duyệt kinh phí 632 hộ, chi trả bồi thường cho 574 hộ, có 522 hộ đã bàn giao mặt bằng. Vẫn còn một vài hộ dân không hợp tác trong công tác đo đạc, kiểm đếm; chưa đồng ý bàn giao mặt bằng do chờ nhận nền tái định cư hoặc yêu cầu được xin mua nền tái định cư dù không đủ điều kiện.

Đối với công trình Kè rạch Cái Sơn - Mương Khai (thuộc gói thầu CT3-PW1.16 của Dự án Phát triển TP Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị), ước tính khoảng 200 hộ bị ảnh hưởng; khoảng 85 hộ cần di dời. Hiện nay còn 66 hồ sơ chưa ban hành thông báo thu hồi đất; trong đó, có 38 hồ sơ đã kiểm kê xong, còn lại là các hộ vắng chủ chưa liên hệ được. Công trình dự kiến khoảng tháng 11-2020 sẽ trao thầu thi công. Tuy nhiên, đến nay các hộ bị ảnh hưởng dự án chưa được phê duyệt kinh phí bồi thường và chi trả.

Ông Đào Anh Dũng khẳng định: Với Dự án Đường nối Cách mạng Tháng 8 - đường tỉnh 918, giao Trung tâm Phát triển quỹ đất, UBND các phường thuộc địa bàn dự án phối hợp với cơ quan chức năng vận động các hộ bị ảnh hưởng sớm bàn giao mặt bằng; tập trung phê duyệt các hồ sơ còn lại làm cơ sở chi trả bồi thường. Giao UBND quận phối hợp Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố sớm giải quyết công tác giải phóng mặt bằng tại Khu tái định cư Cửu Long, giao mặt bằng cho chủ đầu tư triển khai xây dựng hạ tầng để có nền tái định cư bố trí cho người dân. Các trường hợp vướng mắc về hồ sơ ở công trình Kè rạch Cái Sơn - Mương Khai, phường chủ động cung cấp hồ sơ xác nhận nguồn gốc đất để hỗ trợ Trung tâm Phát triển quỹ đất trong rà soát hoàn thiện hồ sơ để ra thông báo thu hồi đất. Ban Quản lý Dự án ODA cần siết tiến độ các nhà đầu tư, yêu cầu đi vào triển khai thi công dự án ngay khi có mặt bằng.

Project Map

//odapmu.cantho.gov.vn/files/images/du-an/du-an.jpg

Connection

//odapmu.cantho.gov.vn/files/images/du-an/chinhphu.png
//odapmu.cantho.gov.vn/files/images/du-an/cantho.png
//odapmu.cantho.gov.vn/files/images/du-an/gmail.png
//odapmu.cantho.gov.vn/files/images/du-an/yahoo.png