Construction investment project management unit using official development assistance capital, Can Tho city

oda project management unit

Bản tin ngập tháng 10 năm 2019

Theo thông báo tình hình khí tượng thủy văn tháng 10 của Đài Khí tượng Thủy văn thành phố Cần Thơ, trong tháng 10 năm 2019 tiếp tục xảy ra 02 đợt ...

See more

Phát triển đô thị bền vững

Những năm gần đây, người dân ĐBSCL ngày càng cảm nhận rõ hơn về những tác động, thiệt hại do biến đổi khí hậu (BĐKH) mang lại. Chính phủ, các ...

See more

Project Map

//odapmu.cantho.gov.vn/files/images/du-an/du-an.jpg

Connection

//odapmu.cantho.gov.vn/files/images/du-an/chinhphu.png
//odapmu.cantho.gov.vn/files/images/du-an/cantho.png
//odapmu.cantho.gov.vn/files/images/du-an/gmail.png
//odapmu.cantho.gov.vn/files/images/du-an/yahoo.png