Construction investment project management unit using official development assistance capital, Can Tho city

oda project management unit
  • banner
  • banner
  • banner
    #

News & Events

View all
In the morning of September 18, Can Tho People's Committee solemnly held a groundbreaking ceremony for the construction of Tran Hoang Na Bridge project. This is also an event of special social and political significance when the entire Party Committee, authorities and people of the city are striving to emulate achievements to welcome the next 14th Congress of Can Tho Party Committee, term 2020-2025
18/09/2020

Communication Work

View all
(CT) - Ngày 13-8, ông Đào Anh Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ, làm việc với UBND quận Bình Thủy về tình hình thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án Đường nối Cách mạng Tháng 8 - đường tỉnh 918 và công trình Kè rạch Cái Sơn - Mương Khai trên địa bàn quận Bình Thủy.
14/08/2020

VIDEO CLIP

Project Map

//odapmu.cantho.gov.vn/files/images/du-an/du-an.jpg

Connection

//odapmu.cantho.gov.vn/files/images/du-an/chinhphu.png
//odapmu.cantho.gov.vn/files/images/du-an/cantho.png
//odapmu.cantho.gov.vn/files/images/du-an/gmail.png
//odapmu.cantho.gov.vn/files/images/du-an/yahoo.png

Sponsoring Organization