Construction investment project management unit using official development assistance capital, Can Tho city

oda project management unit
 • banner
 • banner
 • banner
  #
 • banner
  #
 • banner
  #

News & Events

View all
On January 29, Vice Chairman of Can Tho People's Committee, Nguyen Van Hong, together with leaders of departments and the City's ODA Project Management Board had a meeting with the World Bank Mission led by Mr. Marc Forni - Chairman of the Project Can Tho Development and Urban Resilience Strengthening (Project 3) is the team leader
04/02/2021

Communication Work

View all
(CT) - Ngày 13-8, ông Đào Anh Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ, làm việc với UBND quận Bình Thủy về tình hình thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án Đường nối Cách mạng Tháng 8 - đường tỉnh 918 và công trình Kè rạch Cái Sơn - Mương Khai trên địa bàn quận Bình Thủy.
14/08/2020

VIDEO CLIP

Project Map

//odapmu.cantho.gov.vn/files/images/du-an/du-an.jpg

Connection

//odapmu.cantho.gov.vn/files/images/du-an/chinhphu.png
//odapmu.cantho.gov.vn/files/images/du-an/cantho.png
//odapmu.cantho.gov.vn/files/images/du-an/gmail.png
//odapmu.cantho.gov.vn/files/images/du-an/yahoo.png

Sponsoring Organization