17/01/2019

Thông báo mời thầu: Gói thầu CT3-PW-2.3 & CT3-PW-2.2“Xây dựng đường từ cầu Trần Hoàng Na đoạn song song tới giao điểm IC3 (bao gồm đường tiếp cận từ giao điểm đến trạm xe buýt và các nút giao với quốc lộ 1A) & đoạn từ đường Nguyễn Văn Cừ đến cầu Trần Hoàng Na & ”. Thời hạn nộp hồ sơ dự thầu trước 14 giờ 00, ngày 05 tháng10 năm 2017(CT3-PW-2.3) & trước 9h00 ngày 17 tháng 10 năm 2017(CT3-PW-2.2)thông tin chi tiết truy nhập http://www.odapmu.cantho.gov.vn/thongtindauthau.

Thông tin đấu thầu
THÔNG BÁO MỜI THẦU: XÂY DỰNG CẦU QUANG TRUNG (ĐƠN NGUYÊN 2)
 4453
 20/04/2017

Tên Bên mời thầu: Ban quản lý dự án Đầu tư Xây dựng sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức, thành phố Cần Thơ.

Tên gói thầu: CT3-PW-2.1 (Xây dựng cầu Quang Trung, Đơn nguyên 2 (module 2) và mở rộng nhịp của Đơn nguyên 1 (module 1) và củng cố cầu hiện có, hệ thống chiếu sáng và khôi phục kiến trúc của cầu Quang Trung, đường tiếp cận ở cả hai bên của cầu).

Nguồn vốn: Vốn vay tín dụng của Ngân hàng thế giới (WB).

Hình thức đấu thầu: Cạnh tranh trong nước.

Thời gian bán HSMT gói thầu: từ 08 giờ 00, ngày 20 tháng 4 năm 2017 đến 14 giờ 00, ngày 24 tháng 5 năm 2017 (trong giờ hành chính).

Địa điểm bán HSMT: 120 đường Trần Phú, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

Điện thoại: 02923 754084; Fax: 02923.754047

Giá bán 01 bộ HSMT: 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng)

Thời điểm đóng thầu gói thầu: 14 giờ 00  ngày 24 tháng 5 năm 2017.

Địa chỉ nhận HSDT: 120 đường Trần Phú, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

Điện thoại: 02923 754084; Fax: 02923.754047

Email: canthonuup@gmail.com

Ban quản lý dự án Đầu tư Xây dựng sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức, thành phố Cần Thơ kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu.

 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 

    sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức,

    thành phố Cần Thơ

       GIÁM ĐỐC

      (Đã ký)

           Huỳnh Thanh Sử

Ban QLDA ODA Cần Thơ

Ý kiến bạn đọc

Thư viện ảnh

Bản đồ dự án

 

Liên kết

 

Tổ chức tài trợ