28/05/2020

Đảng ủy, Ban Giám đốc Chúc toàn thể cán bộ, nhân viên Ban Quản lý dự án ODA đón xuân mới Canh Tý 2020 - Hạnh Phúc - An Khang – Thịnh Vượng – Vạn sự như ý.

Chương trình xanh, sạch, đẹp
DỰ ÁN PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ VÀ TĂNG CƯỜNG KHẢ NĂNG THÍCH ỨNG CỦA ĐÔ THỊ
 508
 31/05/2016

Việt Nam là một trong những quốc gia bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi biến đổi khí hậu (BĐKH) và nước biển dâng. Tp. Cần Thơ nói riêng và khu vực ĐBSCL nói chung là khu vực được dự báo sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi các tác động tiêu cực của BĐKH. Theo Kế hoạch Đồng bằng sông Cửu Long - Tầm nhìn dài hạn (Hà Lan - Việt Nam, 11/2013) thì đến năm 2100 mực nước biển dâng tại vùng DBSCL sẽ từ 57-73cm (kịch bản trung bình) và dâng từ 78-95cm

Dự án Phát triển thành phố Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị (CTURP) sẽ tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu và thúc đẩy phát triển bền vững cho thành phố Cần Thơ thông qua (i) các khoản đầu tư công trình và phi công trình để quản lý rủi ro do lũ lụt, (ii) các khoản đầu tư để đảm bảo an toàn, tiếp cận, và cung cấp các hoạt động giao thông công cộng qua cách tiếp cận quản lý hành lang tổng hợp; và (iii) tăng cường năng lực quản lý tài chính và lập kế hoạch giao thông và sử dụng đất tổng hợp.

Báo cáo đánh giá tác động môi trường và xã hội đầy đủ, báo cáo kế hoạch bồi thường thiệt hại và tái định cư chi tiết và báo cáo kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số đã được lập để đảm bảo dự án sẽ được thực hiện theo các yêu cầu của Ngân hàng Thế giới (NHTG) và các quy định áp dụng của Chính phủ Việt Nam. Đánh giá tác động môi trường và xã hội cung cấp cái nhìn tổng quan về các điều kiện cơ bản về môi trường và xã hội tại các vùng trực tiếp bị ảnh hưởng, tóm tắt các tác động tiềm tàng liên quan đến dự án được đề xuất vàbao gồm kế hoạch quản lý môi trường và xã hội (KHQLMT & XH), đưa ra các biện pháp quản lý cần thiết để giảm thiểu các tác động tiềm tàng. KHQLMT & XH được nhà thầu sử dụng dưới sự ủy thác của BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ODA THÀNH PHỐ CẦN THƠ và sẽ là cơ sở để nhà thầu và các thầu phụ lập các kế hoạch quản lý đối với từng công trình cụ thể như một phần trong biện pháp thi công của họ trước khi bắt đầu xây dựng công trình. Kế hoạch quản lý môi trường và xã hội này sẽ được phê duyệt và công bố bởi NHTG và các cơ quan Việt Nam liên quan có thẩm quyền trước khi bắt đầu xây dựng.

Báo cáo đánh giá tác động môi trường và xã hội của dự án

Tập tin đính kèm

  6_ESIA-CTUDR-27.11.2015.VN.docx

Ý kiến bạn đọc

Thư viện ảnh

Bản đồ dự án

 

Liên kết

 

Tổ chức tài trợ