17/01/2019

Thông báo mời thầu: Gói thầu CT3-PW-2.3 & CT3-PW-2.2“Xây dựng đường từ cầu Trần Hoàng Na đoạn song song tới giao điểm IC3 (bao gồm đường tiếp cận từ giao điểm đến trạm xe buýt và các nút giao với quốc lộ 1A) & đoạn từ đường Nguyễn Văn Cừ đến cầu Trần Hoàng Na & ”. Thời hạn nộp hồ sơ dự thầu trước 14 giờ 00, ngày 05 tháng10 năm 2017(CT3-PW-2.3) & trước 9h00 ngày 17 tháng 10 năm 2017(CT3-PW-2.2)thông tin chi tiết truy nhập http://www.odapmu.cantho.gov.vn/thongtindauthau.

Nguồn tài chính của dự án

Nguồn tài chính cho dự án

- Tổng mức đầu tư: 7.343.367.015.818 VNĐ, tương đương 322.218.825 USD.

Trong đó vốn ODA

- Vốn WB: 250.000.000 USD, tương đương 5.697.499.999.992 VNĐ

- Vốn không hoàn lại SECO: 10.000.000 USD, tương đương 227.900.000.000 VNĐ.

Vốn đối ứng: 1.417.967.015.826 VNĐ, tương đương 62.218.825 USD

Thư viện ảnh

Bản đồ dự án

 

Liên kết

 

Tổ chức tài trợ