06/07/2020

Đảng ủy, Ban Giám đốc Chúc toàn thể cán bộ, nhân viên Ban Quản lý dự án ODA đón xuân mới Canh Tý 2020 - Hạnh Phúc - An Khang – Thịnh Vượng – Vạn sự như ý.

Nguồn tài chính của dự án

Nguồn tài chính cho dự án

- Tổng mức đầu tư: 7.343.367.015.818 VNĐ, tương đương 322.218.825 USD.

Trong đó vốn ODA

- Vốn WB: 250.000.000 USD, tương đương 5.697.499.999.992 VNĐ

- Vốn không hoàn lại SECO: 10.000.000 USD, tương đương 227.900.000.000 VNĐ.

Vốn đối ứng: 1.417.967.015.826 VNĐ, tương đương 62.218.825 USD

Thư viện ảnh

Bản đồ dự án

 

Liên kết

 

Tổ chức tài trợ