06/07/2020

Đảng ủy, Ban Giám đốc Chúc toàn thể cán bộ, nhân viên Ban Quản lý dự án ODA đón xuân mới Canh Tý 2020 - Hạnh Phúc - An Khang – Thịnh Vượng – Vạn sự như ý.

Các hợp phần dự án
- Hợp phần 1: Kiểm soát ngập lụt và vệ sinh môi trường
 
Giảm các nguy cơ liên quan đến tình trạng úng ngập tại khu vực đô thị trung tâm thành phố Cần Thơ thông qua việc cung cấp hỗ trợ cho: các hoạt động đầu tư ưu tiên cho công tác kiểm soát úng ngập tại Quận Ninh Kiều và Bình Thủy bao gồm các bờ kè và phục hồi đường đô thị; phục hồi và nâng cấp kênh mương, hệ thống thoát nước và công trình vệ sinh môi trường cũng như các hệ thống quản lý đi kèm, xây dựng các khu chứa nước mưa ở khu vực nông thôn Quận Bình Thủy và lắp đặt trạm bơm nhỏ tại cửa cống thoát nước rạch Tham Tướng; hoạt động quản lý hợp nhất rủi ro úng ngập và hệ thống cảnh báo sớm của thành phố Cần Thơ, bao gồm: hoàn thiện quy chế vận hành hệ thống kiểm soát úng ngập và thoát nước trong trường hợp khẩn cấp; xây dựng khung kinh phí cho việc vận hành và bảo dưỡng các hệ thống; quy chế điều phối và trao đổi thông tin với các tỉnh thuộc Đồng bằng sông Cửu Long khác; và hoàn thiện hệ thống thông tin cảnh báo sớm và nâng cao ý thức người dân. 
 
- Hợp phần 2: Phát triển hành lang đô thị
 
Tăng cường kết nối nội đô và phát triển đô thị theo hướng khuyến khích việc đi bộ và sử dụng phương tiện giao thông công cộng tại các khu vực ít rủi ro úng ngập của Quận Cái Răng, thông qua việc cung cấp hỗ trợ cho: kết nối hệ thống đường và cầu, hỗ trợ kỹ thuật cho công tác giao thông và sử dụng đất; xây dựng khu vực tái định cư tại Quận Ninh Kiều; và tiến hành các nghiên cứu và xây dựng kế hoạch cho việc: nâng cấp hệ thống xe buýt thành phố bao gồm việc phát triển thí điểm hành lang tuyến xe buýt nhanh (BRT); (và thành lập cơ quan quản lý giao thông công cộng); xây dựng kế hoạch phát triển hành lang nhằm xác định cơ hội thiết kế hướng tới người đi bộ và mạng lưới giao thông phi cơ giới; và phân tích hệ thống giao thông đô thị thành phố và mối tương quan với công tác sử dụng đất và phân bổ việc làm.
 
- Hợp phần 3: Tăng cường quản lý đô thị thích ứng với BĐKH
 

Cung cấp hỗ trợ cho việc: chuẩn bị quy hoạch không gian trên cơ sở các thông tin về rủi ro bao gồm thu thập và số hóa dữ liệu, mua phần mềm, phát triển và cài đặt cũng như các hoạt động đào tạo đi kèm; và xây dựng mô hình rủi ro ngập úng thuỷ động lực; và nâng cấp và sửa chữa hệ thống trợ giúp xã hội ứng phó với thiên tai của thành phố. 

Thư viện ảnh

Bản đồ dự án

 

Liên kết

 

Tổ chức tài trợ