06/07/2020

Đảng ủy, Ban Giám đốc Chúc toàn thể cán bộ, nhân viên Ban Quản lý dự án ODA đón xuân mới Canh Tý 2020 - Hạnh Phúc - An Khang – Thịnh Vượng – Vạn sự như ý.

Thông tin đấu thầu
THÔNG BÁO MỜI THẦU: CT3-PW-1.7: Xây dựng cống ngăn triều trên đường nối Cách mạng tháng tám đến đường tỉnh 918
 3645
 02/11/2017

Dự án phát triển thành phố Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị.

Khoảng tín dụng số: IDA 5779 - VN

Tên hợp đồng: “CT3-PW-1.7: Xây dựng cống ngăn triều trên đường nối Cách mạng tháng tám đến đường tỉnh 918”.

Số tham chiếu (theo Kế hoạch đấu thầu): Quyết định số 3131/QĐ-UBND Ngày 10/10/2016 của UBND thành phố Cần Thơ.

  1.  Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã nhận tài trợ từ Ngân hàng Thế giới cho chi phí của “Dự án phát triển thành phố Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị”, và dự kiến áp dụng một phần để thanh toán cho hợp đồng: “CT3-PW-1.7: Xây dựng cống ngăn triều trên đường nối Cách mạng tháng tám đến đường tỉnh 918”.

2. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức, thành phố Cần Thơ nay mời các nhà thầu hợp lệ nộp hồ sơ dự thầu cho gói thầu: “CT3-PW-1.7: Xây dựng cống ngăn triều trên đường nối Cách mạng tháng tám đến đường tỉnh 918”.

- Thời gian thực hiện hợp đồng là: 16 tháng.

- Địa điểm: quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ.

- Quy mô: Xây dựng 04 cống kiểm soát nước có cửa van tự động tại Rạch Ranh; Rạch Sao; Rạch Nước Lạnh và Rạch Súc bao gồm các cầu trên cống.

3. Việc đấu thầu sẽ được thực hiện thông qua thủ tục Đấu thầu Cạnh tranh Trong nước (NCB) được quy định trong Hướng dẫn: Đấu thầu Mua sắm Hàng hóa, Công trình và Dịch vụ phi Tư vấn theo Khoản vay IBRD và tín dụng IDA & Tài trợ Không hoàn lại cho các bên Vay vốn Ngân hàng Thế giới, tháng 7 năm 2014 của Ngân hàng Thế giới (“Hướng dẫn Đấu thầu Mua sắm”, và được mở cho tất cả các nhà thầu hợp lệ như xác định trong Hướng dẫn Đấu thầu Mua sắm.

  4. Chỉ các nhà thầu hợp lệ đáp ứng các tiêu chí về năng lực chính sau đây nên tham dự thầu:

- Năng lực thi công: Thực hiện đã hoàn thành hoặc cơ bản hoàn thành trong vòng từ năm 2013 đến nay vào ít nhất:

     + Hai (02) hợp đồng thi công xây dựng giao thông hoặc thủy lợi với tư cách là nhà thầu chính hoặc nhà thầu liên danh, giá trị mỗi hợp đồng không nhỏ hơn 120 tỷ đồng, và

      + Đã thi công xây dựng tối thiểu hai (02) công trình tương tự là cống kiểm soát nước có khẩu độ thông nước lớn hơn hoặc bằng 10m.

      + Đối với nhà thầu phụ trên 10% giá trị hợp đồng thì phải có kinh nghiệm thi công tương tự cho phần công việc đảm nhận và đã hoàn thành hoặc cơ bản hoàn thành từ ngày 01 tháng 01 năm 2013 cho đến hết hạn nộp hồ sơ dự thầu.

-  Năng lực tài chính:

  + Báo cáo tài chính đã được kiểm toán trong ba (3) năm trở lại đây (2014; 2015; 2016) để chứng minh tình hình tài chính hiện tại của Nhà thầu là lành mạnh. Yêu cầu tối thiểu là giá trị tài sản ròng của Nhà thầu trong năm gần nhất được tính bằng chênh lệch giữa tổng tài sản và tổng nợ phải dương.

+ Doanh thu xây dựng trung bình hàng năm tối thiểu 200 tỷ đồng (Hai trăm tỷ đồng) tính bằng tổng các khoản thanh toán đã được xác nhận cho các hợp đồng xây dựng công trình đang thực hiện hoặc đã hoàn thành, trong vòng ba (3) năm qua (2014; 2015; 2016)

+ Nhà thầu phải chứng minh mình có khả năng tiếp cận, có sẵn các tài sản lưu động, hạn mức tín dụng, và các phương tiện tài chính khác (không tính các khoản tiền tạm ứng theo hợp đồng) một khoản tín dụng trị giá lớn hơn hoặc bằng 30 tỷ đồng).

  Tiêu chí về năng lực nhà thầu sẽ được mô tả đầy đủ hơn trong Hồ sơ mời thầu.

5. Các nhà thầu hợp lệ và quan tâm đến hợp đồng này có thể tìm hiểu thêm thông tin từ: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức, thành phố Cần Thơ và kiểm tra Hồ sơ mời thầu từ ngày 30 tháng 10 năm 2017 trong giờ hành chính sáng từ 08h00 – 11h00, chiều từ 13h00 – 16h00 tại địa chỉ ghi dưới đây (Mục số 9).

6. Các nhà thầu hợp lệ và quan tâm đến hợp đồng này có thể mua một bộ Hồ sơ mời thầu hoàn chỉnh bằng tiếng Việt bằng cách nộp đơn mua hồ sơ mời thầu tới địa chỉ liên hệ ghi ở dưới đây (Mục số 9) và nộp một khoản phí không hoàn lại là 2.000.000 (Hai triệu đồng). Phương thức thanh toán là tiền mặt. Hồ sơ mời thầu sẽ được gửi cho nhà thầu theo phương thức nhận trực tiếp, Chủ đầu tư sẽ không chịu trách nhiệm nếu hồ sơ mời thầu bị thất lạc hoặc bị giao muộn.

7. Hồ sơ dự thầu phải được chuyển đến địa chỉ ghi ở dưới đây (Mục số 9) vào lúc hoặc trước 09 giờ 00 phút, ngày 29 tháng 11 năm 2017. Hồ sơ dự thầu nộp muộn sẽ bị loại. Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai với sự hiện diện của đại diện nhà thầu và bất kỳ ai muốn tham gia tại địa chỉ ở dưới đây (Mục số 9) vào lúc 09 giờ 00 phút, ngày 29 tháng 11 năm 2017.  

8. Tất cả các hồ sơ dự thầu phải kèm theo Bảo đảm dự thầu như quy định trong Hồ sơ mời thầu.

9. Địa chỉ nhắc đến ở trên là: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức, thành phố Cần Thơ.

  - Số 120 Trần Phú, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

  - Điện thoại: 02923.754.086;   Fax: 02923.754.047;

  - E-mail: pmuodacantho@gmail.com

                                                     Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 

      sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức,

            thành phố Cần Thơ

                 GIÁM ĐỐC

                (Đã ký)

              Huỳnh Thanh Sử

Ban ODA

Ý kiến bạn đọc

Thư viện ảnh

Bản đồ dự án

 

Liên kết

 

Tổ chức tài trợ