06/07/2020

Đảng ủy, Ban Giám đốc Chúc toàn thể cán bộ, nhân viên Ban Quản lý dự án ODA đón xuân mới Canh Tý 2020 - Hạnh Phúc - An Khang – Thịnh Vượng – Vạn sự như ý.

Thông tin đấu thầu
THÔNG BÁO MỜI THẦU: CT3-PW-2.5: Xây dựng đường nối giữa đường Cách mạng tháng tám với đường tỉnh 918 đoạn từ Cách mạng tháng tám đến nút giao đường Võ Văn Kiệt
 5698
 02/11/2017

Dự án phát triển thành phố Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị.

Khoảng tín dụng IBRD số: IBRD 8598

Tên hợp đồng: CT3-PW-2.5: Xây dựng đường nối giữa đường Cách mạng tháng tám với đường tỉnh 918 đoạn từ Cách mạng tháng tám đến nút giao đường Võ Văn Kiệt (Km 0+00 – Km 1+820)”.

Số tham chiếu (theo Kế hoạch đấu thầu): Quyết định số 3131/QĐ-UBND Ngày 10 tháng 10 năm 2016 và Quyết định số 2756/QĐ-UBND ngày 23 tháng 10 năm 2017 của UBND thành phố Cần Thơ.

1. Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã nhận tài trợ từ Ngân hàng Thế giới cho chi phí của “Dự án phát triển thành phố Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị” và dự kiến áp dụng một phần để thanh toán cho hợp đồng: “CT3-PW-2.5: Xây dựng đường nối giữa đường Cách mạng tháng tám với đường tỉnh 918 đoạn từ Cách mạng tháng tám đến nút giao đường Võ Văn Kiệt (Km 0+00 – Km 1+820)”.

2. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức, thành phố Cần Thơ nay mời các nhà thầu hợp lệ nộp hồ sơ dự thầu cho gói thầu: “CT3-PW-2.5: Xây dựng đường nối giữa đường Cách mạng tháng tám với đường tỉnh 918 đoạn từ Cách mạng tháng tám đến nút giao đường Võ Văn Kiệt (Km 0+00 – Km 1+820)”.

- Thời gian thực hiện hợp đồng là 14 tháng

- Địa điểm: quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ.

- Quy mô: Công trình xây dựng đường nối giữa đường Cách mạng tháng tám với đường tỉnh 918 đoạn từ Cách mạng tháng tám đến nút giao đường Võ Văn Kiệt (Km 0+00 – Km 1+820)” được xây dựng trong khu vực đô thị, trên nền đất yếu. Điểm đầu tại điểm giao giữa hẻm 91 và đường CMT8, điểm cuối tại vị trí giao với đường Võ Văn Kiệt; Tổng chiều dài toàn tuyến: 1,820 Km. Công trình bao gồm các hạng mục đường, vỉa hè – dãy phân cách, hệ thống cây xanh, hệ thống chiếu sáng, hào kỹ thuật, hệ thống thoát nước mưa, hệ thống thoát nước thải, hệ thống cấp nước & PCCC.

+ Loại công trình: Công trình giao thông – đường trong đô thị;

+ Cấp công trình: đường giao thông cấp II, vận tốc thiết kế 60km/h;

+ Loại mặt đường: cấp cao A1 (Bê tông nhựa rải nóng); Tải trọng tính toán tiêu chuẩn: xe có trục 100kN; Cường độ mặt đường: Eyc ³ 155,0Mpa; Ech = 173,10Mpa; Eo ³ 40,0Mpa.

3. Việc đấu thầu sẽ được thực hiện thông qua thủ tục Đấu thầu Cạnh tranh Trong nước (NCB) được quy định trong Hướng dẫn: Đấu thầu Mua sắm Hàng hoá, Công trình và Dịch vụ phi Tư vấn theo Khoản vay IBRD và Tín dụng IDA & Tài trợ Không hòa lại cho Các bên Vay vốn Ngân hàng Thế giới, tháng 7 năm 2014 của Ngân hàng Thế giới (“Hướng dẫn Đấu thầu Mua sắm”), và được mở cho tất cả các nhà thầu hợp lệ như xác định trong Hướng dẫn Đấu thầu Mua sắm.  

  4. Chỉ các nhà thầu hợp lệ đáp ứng các tiêu chí về năng lực chính sau đây nên tham dự thầu:

- Năng lực thi công: có ít nhất hai (02) hợp đồng tương tự với tư cách là nhà thầu chính hoặc nhà thầu liên danh với giá trị tối thiểu là 150.000.000.000 VNĐ (Một trăm năm mươi tỷ đồng) và đã hoàn thành hoặc cơ bản hoàn thành từ ngày 01 tháng 01 năm 2013 cho đến hết hạn nộp hồ sơ dự thầu. Đối với nhà thầu phụ trên 10% giá trị hợp đồng thì phải có kinh nghiệm thi công tương tự cho phần công việc đảm nhận và đã hoàn thành hoặc cơ bản hoàn thành từ ngày 01 tháng 01 năm 2013 cho đến hết hạn nộp hồ sơ dự thầu.

  - Năng lực tài chính:

  + Báo cáo tài chính đã được kiểm toán trong ba (3) năm trở lại đây (2014; 2015; 2016) để chứng minh tình hình tài chính hiện tại của Nhà thầu là lành mạnh. Yêu cầu tối thiểu là giá trị tài sản ròng của Nhà thầu trong năm gần nhất được tính bằng chênh lệch giữa tổng tài sản và tổng nợ phải dương.

+ Doanh thu xây dựng trung bình hàng năm tối thiểu 320 tỷ đồng (Ba trăm hai mươi tỷ đồng) tính bằng tổng các khoản thanh toán đã được xác nhận cho các hợp đồng đang thực hiện hoặc đã hoàn thành, trong vòng ba (3) năm qua (2014; 2015; 2016).

+ Nhà thầu phải chứng minh mình có khả năng tiếp cận, có sẵn các tài sản lưu động, hạn mức tín dụng, và các phương tiện tài chính khác (không tính các khoản tiền tạm ứng theo hợp đồng).

         Tiêu chí về năng lực nhà thầu sẽ được mô tả đầy đủ hơn trong Hồ sơ mời thầu.

5. Các nhà thầu hợp lệ và quan tâm đến hợp đồng này có thể tìm hiểu thêm thông tin từ: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức, thành phố Cần Thơ và kiểm tra Hồ sơ mời thầu từ ngày 30 tháng 10 năm 2017 trong giờ hành chính sáng từ 08h00 – 11h00, chiều 13h00 – 16h00 giờ tại địa chỉ ghi dưới đây: được quy định tại mục 09.       

6. Các nhà thầu hợp lệ và quan tâm đến hợp đồng này có thể mua một bộ Hồ sơ mời thầu hoàn chỉnh bằng tiếng Việt bằng cách nộp đơn mua hồ sơ mời thầu tới địa chỉ liên hệ ghi ở dưới (được quy định tại mục 09) và nộp một khoản phí không hoàn lại là 2.000.000 (Hai triệu đồng). Phương thức thanh toán là bằng tiền mặt. Hồ sơ mời thầu sẽ được gửi cho nhà thầu theo phương thức giao trực tiếp. Chủ đầu tư sẽ không chịu trách nhiệm nếu hồ sơ mời thầu bị thất lạc hoặc bị giao muộn.

7. Hồ sơ dự thầu phải được chuyển đến địa chỉ ghi ở dưới đây: Số 120 Trần Phú, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ vào lúc hoặc trước 14 giờ 00 phút, ngày 29 tháng 11 năm 2017. Hồ sơ dự thầu nộp muộn sẽ bị loại. Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai với sự hiện diện của đại diện nhà thầu và bất kỳ ai muốn tham gia tại địa chỉ ở dưới đây: được quy định tại mục 09 vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 29 tháng 11 năm 2017.  

8. Tất cả các hồ sơ dự thầu phải kèm theo Bảo đảm dự thầu như quy định trong Hồ sơ mời thầu.

9. Địa chỉ nhắc đến ở trên là:

 Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức, thành phố Cần Thơ.

-   Số 120 Trần Phú, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

-   Điện thoại: 02923.754.086.

-   Fax: 02923.754.047.

- E-mail: pmuodacantho@gmail.com

                                                   Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 

        sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức,

        thành phố Cần Thơ

            GIÁM ĐỐC

                (Đã ký)

      Huỳnh Thanh Sử                                           

 

Ban ODA

Ý kiến bạn đọc

Thư viện ảnh

Bản đồ dự án

 

Liên kết

 

Tổ chức tài trợ