06/07/2020

Đảng ủy, Ban Giám đốc Chúc toàn thể cán bộ, nhân viên Ban Quản lý dự án ODA đón xuân mới Canh Tý 2020 - Hạnh Phúc - An Khang – Thịnh Vượng – Vạn sự như ý.

Thông tin đấu thầu
THÔNG BÁO MỜI THẦU: XÂY DỰNG CẦU QUANG TRUNG (ĐƠN NGUYÊN 2)
 5512
 20/04/2017

Tên Bên mời thầu: Ban quản lý dự án Đầu tư Xây dựng sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức, thành phố Cần Thơ.

Tên gói thầu: CT3-PW-2.1 (Xây dựng cầu Quang Trung, Đơn nguyên 2 (module 2) và mở rộng nhịp của Đơn nguyên 1 (module 1) và củng cố cầu hiện có, hệ thống chiếu sáng và khôi phục kiến trúc của cầu Quang Trung, đường tiếp cận ở cả hai bên của cầu).

Nguồn vốn: Vốn vay tín dụng của Ngân hàng thế giới (WB).

Hình thức đấu thầu: Cạnh tranh trong nước.

Thời gian bán HSMT gói thầu: từ 08 giờ 00, ngày 20 tháng 4 năm 2017 đến 14 giờ 00, ngày 24 tháng 5 năm 2017 (trong giờ hành chính).

Địa điểm bán HSMT: 120 đường Trần Phú, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

Điện thoại: 02923 754084; Fax: 02923.754047

Giá bán 01 bộ HSMT: 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng)

Thời điểm đóng thầu gói thầu: 14 giờ 00  ngày 24 tháng 5 năm 2017.

Địa chỉ nhận HSDT: 120 đường Trần Phú, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

Điện thoại: 02923 754084; Fax: 02923.754047

Email: canthonuup@gmail.com

Ban quản lý dự án Đầu tư Xây dựng sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức, thành phố Cần Thơ kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu.

 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 

    sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức,

    thành phố Cần Thơ

       GIÁM ĐỐC

      (Đã ký)

           Huỳnh Thanh Sử

Ban QLDA ODA Cần Thơ

Ý kiến bạn đọc

Thư viện ảnh

Bản đồ dự án

 

Liên kết

 

Tổ chức tài trợ