Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức, thành phố cần thơ

oda project management unit
Đại hội Đảng bộ Ban Quản lý dự án ODA lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025
//odapmu.cantho.gov.vn/files/images/HinhDaiDien2/6372636479838947431175.png

Đảng bộ Ban QLDA ODA TP Cần Thơ trực thuộc Đảng ủy Khối cơ quan Dân Chính Đảng thành phố Cần Thơ. Đảng bộ có tổng số 42 đảng viên (trong đó có 16 nữ). Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Ban QLDA ODA TP Cần Thơ đặt mục tiêu phấn đấu đạt danh hiệu “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; nâng cao chất lượng đảng viên về mọi mặt: vững vàng về chính trị - tư tưởng, trong sáng về đạo đức, lối sống, am hiểu và có kỹ năng về chuyên môn nghiệp vụ, đặc biệt là đổi mới phương pháp, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng viên, lãnh đạo Ban Quản lý dự án ODA hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.

Tiếp tục quán triệt các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng cho cán bộ, đảng viên, viên chức, trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 4 gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa XII). Thực hiện nghiêm các quy định về nêu gương của Trung ương và Thành ủy, phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp và người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị… Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để kịp thời xử lý và báo cáo cấp trên những khó khăn, vướng mắc.

 dai hoi Dang_4.png

 Đại hội biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Ban Quản lý dự án ODA lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Bên cạnh đó, Ban Chấp hành Đảng bộ sẽ phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các đoàn thể tập trung triển khai thực hiện Dự án Nâng cấp đô thị Vùng đồng bằng sông Cửu Long - Tiểu dự án thành phố Cần Thơ và Dự án Phát triển TP Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị đúng với tiến độ dự án đã ký kết với nhà tài trợ; đảm bảo giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn giao hàng năm.

Đại hội cũng đề ra mục tiêu 100% cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động được nghiên cứu, học tập quán triệt các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, có từ 1 đến 2 đảng viên “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” được khen thường mỗi năm.

 dai hoi Dang_3.png

Đồng chí Võ Tuyền Giang - Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối CQ Dân Chính Đảng phát biểu chỉ đạo Đại hội. 

Đồng chí Võ Tuyền Giang - Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối CQ Dân Chính Đảng ghi nhận kết quả thành tích của Đảng bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ qua; bày tỏ sự đồng tình, nhất trí cao với dự thảo báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ Ban. Trên cơ sở Báo cáo kiểm điểm, Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 cần tiếp thu những kinh nghiệm, tiếp tục phát huy ưu điểm, thực hiện nghiêm túc các giải pháp khắc phục khuyết điểm và đổi mới phương thức lãnh đạo để tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ mới đạt kết quả cao nhất.

Đồng chí Võ Tuyền Giang cũng đã chỉ ra những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm mà Ban QLDA ODA phải tập trung thực hiện trong những năm tới để đưa Đảng bộ Ban QLDA ODA phát triển bền vững hơn.

dai hoi Dang_1.png

Ra mắt ban Chấp hành Đảng bộ Ban Quản lý dự án ODA lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 – 2025.  

Đại hội lần này đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ mới gồm 7 đồng chí; đồng chí Lê Văn Sơn (Giám đốc Ban Quản lý dự án ODA TP Cần Thơ) được bầu làm Bí thư Đảng ủy Ban Quản lý dự án ODA TP Cần Thơ, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Bản Đồ Dự Án

//odapmu.cantho.gov.vn/files/images/du-an/du-an.jpg

Liên Kết

//odapmu.cantho.gov.vn/files/images/du-an/chinhphu.png
//odapmu.cantho.gov.vn/files/images/du-an/cantho.png
//odapmu.cantho.gov.vn/files/images/du-an/gmail.png
//odapmu.cantho.gov.vn/files/images/du-an/yahoo.png