Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức, thành phố cần thơ

oda project management unit
Cần Thơ mở thầu gói thầu CT3-PW-2.4 “Xây dựng cầu Trần Hoàng Na”
//odapmu.cantho.gov.vn/files/images/HinhDaiDien2/6372981382041882111175.png

Lễ mở thầu có sự tham dự của Đại diện UBND thành phố các Sở ngành, đơn vị tư vấn đấu thầu và các đơn vị dự thầu.

mo thau TNH_2.jpg
Lễ mở thầu có sự tham dự của Đại diện UBND thành phố các Sở ngành, đơn vị tư vấn đấu thầu và các đơn vị dự thầu.

Đúng 09 giờ 00 phút, đại diện Chủ đầu tư, ông Lê Văn Sơn - Giám đốc Ban QLDA ODA đã tuyên bố đóng thầu gói thầu CT3-PW-2.4 “Xây dựng cầu Trần Hoàng Na”; đồng thời mời đơn vị tư vấn đấu thầu thực hiện các quy định mở thầu theo đúng quy định. Theo thông báo mời thầu hồ sơ mời thầu Gói thầu CT3-PW-2.4 “Xây dựng cầu Trần Hoàng Na” được phát hành từ ngày 5/5/2020 đến thời điểm đóng thầu có 6 nhà thầu tham dự.

mo thau TNH_4.jpg
Ông Lê Văn Sơn - Giám đốc Ban QLDA ODA thông tin tại lễ mở thầu.

Ông Lê Văn Sơn - Giám đốc Ban QLDA ODA TP Cần Thơ cho biết, Gói thầu CT3-PW-2.4 “Xây dựng cầu Trần Hoàng Na” được duyệt kế hoạch đấu thầu theo hình thức hợp đồng điều chỉnh giá, thời gian thực hiện của gói thầu là 36 tháng.

Cầu Trần Hoàng Na được UBND TP Cần Thơ phê duyệt thiết kế kỹ thuật, dự toán ngày 5/3/2020; hồ sơ mời thầu được Ngân hàng Thế giới có thư không phản đối ngày ngày 1/5/2020 và được phê duyệt tại Quyết định số 173/QĐ-BQL ngày 4/5/2020.

mo thau TNH_3.jpg
Ông Lê Văn Sơn - Giám đốc Ban QLDA ODA thông tin về gói thầu CT3-PW-2.4 “Xây dựng cầu Trần Hoàng Na”.

Đại diện Tư vấn đấu thầu đã thực hiện các thủ tục mở thầu và niêm phong hồ sơ theo đúng quy định. Đại diện các cơ quan tham dự lễ mở thầu đã ký vào biên bản mở thầu - phần hồ sơ đề xuất kỹ thuật.

mo thau TNH_5.jpg

mo thau TNH_1.jpg
Đại diện Tư vấn đấu thầu thực hiện các thủ tục mở thầu.

Lễ mở thầu kết thúc trong sáng cùng ngày diễn ra công khai, minh bạch, dân chủ và theo đúng quy định của pháp luật trước sự chứng kiến đại diện UBND và các Sở ngành TP Cần Thơ; đơn vị Tư vấn đấu thầu, các Nhà thầu tham gia đấu thầu cùng các thành viên Ban QLDA ODA.

Cầu Trần Hoàng Na bắt qua sông Cần Thơ, nối quận Ninh Kiều với quận Cái Răng. Cầu đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối giao thông khu vực phía Nam TP Cần Thơ khi đưa vào sử dụng.

Bản Đồ Dự Án

//odapmu.cantho.gov.vn/files/images/du-an/du-an.jpg

Liên Kết

//odapmu.cantho.gov.vn/files/images/du-an/chinhphu.png
//odapmu.cantho.gov.vn/files/images/du-an/cantho.png
//odapmu.cantho.gov.vn/files/images/du-an/gmail.png
//odapmu.cantho.gov.vn/files/images/du-an/yahoo.png