Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức, thành phố cần thơ

oda project management unit
Cần Thơ: Khẩn trương triển khai các công trình trọng tâm thuộc Dự án 3
//odapmu.cantho.gov.vn/files/images/HinhDaiDien2/6373274101923415991175.jpg

Bên cạnh đó, Ban Quản lý dự án ODA đang tổ chức đánh giá hồ sơ dự thầu 4 gói thầu (3 gói thầu xây lắp và 1 gói thầu mua sắm), giá trị dự toán các gói thầu này 1.339 tỷ đồng, bao gồm: Gói thầu PW1.2 (Kè sông Cần Thơ); gói thầu PW1.15 (Kè Cái Sơn - Mương Khai); gói thầu PG3.1 (SPP); gói thầu PW2.4 (cầu Trần Hoàng Na).

Ngoài ra, trong quý III năm 2020, Ban Quản lý dự án ODA sẽ tổ chức lựa chọn nhà thầu 4 gói thầu: PW1.5 (cống Đầu Sấu), PW1.9 (âu thuyền Hàng Bàng), PW1.16 (Kè Cái Sơn - Mương Khai đoạn còn lại), và PW1.10 (đường Hoàng Quốc Việt đoạn còn lại), giá trị dự toán cho các gói này khoảng 800 tỷ đồng. Trong Quý IV/2020, Ban Quản lý dự án ODA sẽ tổ chức lựa chọn nhà thầu 9 gói thầu, giá trị dự toán cho các gói này khoảng 1.050 tỷ đồng.

Cũng theo Giám đốc Ban QLDA ODA, dự án Phát triển thành phố Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị hiện đang vào giai đoạn gấp rút triển khai thực hiện với tinh thần quyết tâm cao của tập thể Ban Quản lý dự án ODA, các ban ngành và Lãnh đạo thành phố để đạt được mục tiêu của dự án, hoàn thành những hạng mục công trình trọng tâm góp phần vào sự phát triển chung của thành phố.

Ban Quản lý dự án ODA đang tập trung chỉ đạo, thúc đẩy các nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ để nghiệm thu thanh toán, tập trung nhân lực đẩy nhanh tiến độ tổ chức lựa chọn nhà thầu, cố gắng trong thời gian còn lại của năm 2020 đẩy nhanh tiến độ, giải ngân được khoảng 89,7% theo kế hoạch vốn được giao năm 2020.

DA3.jpg

Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố thường xuyên kiểm tra, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ các dự án trên địa bàn.

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Quốc Trung - Bí thư Thành ủy Cần Thơ cho rằng, để công tác giải ngân vốn đầu tư công trong thời gian tới được thuận lợi rất cần có sự phối hợp thống nhất giữa các ngành liên quan trong giải quyết hồ sơ, thủ tục, hồ sơ quyết toán; cần đổi mới cách làm, tập trung nguồn lực để thực hiện.

Bên cạnh đó, các chủ đầu tư chủ động phối hợp với các địa phương trong vùng dự án, tập trung tháo gỡ khó khăn, nhất là trong giải phóng mặt bằng, tập trung quyết liệt giải quyết tái định cư cho dân. Từng địa phương cũng có trách nhiệm tham gia “tiếp sức” cùng chủ đầu tư nhằm tạo mặt bằng phục vụ thi công. HĐND, MTTQ và các đoàn thể tăng cường kiểm tra, giám sát giúp thúc đẩy quá trình giải ngân thuận lợi, đảm bảo được kế hoạch chỉ tiêu đề ra từ nay đến cuối năm.

Bản Đồ Dự Án

//odapmu.cantho.gov.vn/files/images/du-an/du-an.jpg

Liên Kết

//odapmu.cantho.gov.vn/files/images/du-an/chinhphu.png
//odapmu.cantho.gov.vn/files/images/du-an/cantho.png
//odapmu.cantho.gov.vn/files/images/du-an/gmail.png
//odapmu.cantho.gov.vn/files/images/du-an/yahoo.png