25/07/2017
Thông báo mời thầu: Xây dựng cầu Quang Trung (đơn nguyên 2), thời gian bán HSMT: 08h00 ngày 20/04/2017 đến 14h00 ngày 24/05/2017, thông tin chi tiết truy nhập http://www.odapmu.cantho.gov.vn/thongtindauthau

Thư viện ảnh

Bản đồ dự án

 

Liên kết

 

Tổ chức tài trợ